BRITISH TEAM FOIL CHAMPIONSHIP 2016

Leon Paul Fencing Centre, November 2016
Lulu flies (3721)
Louis De Bazelaire (3722)
Peter Barwell (3734)
Matt Abrahams (3744)
Matthew Abrahams (3756)
Matt Abrahams (3768)
Matt weighing in 3738)
Matt Abrahams (3764)
Matt Abrahams (3771)
Peter Barwell (3785)
George Bailey (3815)
George Bailey (3818)
George Bailey (3826)
George Bailey (3829)
George Bailey (3830)
Under Ziemek's watchful eye (3849)
George Bailey (3852)
George Bailey (3859)
George Bailey (3862)
David Standen (3896)
David Standen (3898)
Charlie St John (3902)
Alex x2 (3908)
ZFW A Team pre-match chill (3937)
Matt A (3940)
Ziemek (3912)
ZFW Fan Club (3942)
A vs B (3945)
Kruse vs Lulu (3948)
Kruse vs De Bazelaire (3951)
Kruse vs De Bazelaire (3953)
Kruse vs De Bazelaire (3958)
Kruse vs De Bazelaire (3964)
Choupenitch & Tofalides (3927)
Choupenitch 'A' v Abrahams 'B' 3969
(3929)
Choupenitch 'A' v Abrahams 'B' 3976
Choupenitch 'A' v Abrahams 'B' 3978
Choupenitch 'A' v Abrahams 'B' 3988
Alex Tofalides (3984)
A v B - Tofalides v Barwell (3996)
AvB Tofalides v Barwell (3997)
Alex Tofalides v Peter Barwell 3998
Alex Tofalides v Peter Barwell 4007
Alex Tofalides v Peter Barwell 4014
Alex Tofalides v Peter Barwell 4018
Alex Tofalides v Peter Barwell 4035
Richard Kruse v Matt Abrahams (4048)
A v B - Kruse v Abrahams (4050)
Alex Tofi v Lulu De Bazelaire (4066)
Alex Tofi v Lulu De Bazelaire (4073)
A vs B - Tofi v Lulu (4074)
Alex Tofi v Lulu De Bazelaire (4075)
A vs B (4098)
Alex T v Matt Abrahams (4110)
Alex T v Matt Abrahams (4118)
Kruse v Barwell (4130)
Tofalides & Choupenitch (4138)
Kruse v Barwell (4147)
Richard Kruse & Peter Barwell (4173)
Choupenitch v De Bazelaire (4176)
Choupenitch v De Bazelaire (4179)
Choupenitch v De Bazelaire (4183)
Choupenitch v De Bazelaire (4192)
B Team: Lulu, Barwell, Abrahams 4202
(4211)
C Team: Bailey, StJohn, Standen 4215
Bailey vs FCL (4242)
David Standen v FCL (4249)
David Standen v FCL (4257)
David Standen (4271)
David Standen v FCL (4279)
Charlie St John vs FCL (4287)
IMG_4299_LR(c)
Charlie St John vs FCL (4304)
Charlie St John vs FCL (4324)
Charlie St John vs FCL (4329)
George Bailey vs FCL (4337)
George Bailey vs FCL (4341)
Charlie St John vs FCL (4420)
Charlie St John vs FCL (4440)
George Bailey vs FCL (4464)
Standen vs Peggs (4492)
David Standen vs FCL (4497)
Standen vs Peggs (4526)
David Standen vs Ben Peggs (4527)
C Team after losing to FCL (4540)
World No 3 Richard Kruse (4554)
Paul Abrahams (4547)
Richard Kruse (4557)
Alex has a question! (4607)
Alex Choupenitch (4614)
Alex Tofalides (4643)
Alex Tofalides (4653)
Richard Kruse (4658)
Richard Kruse (4665)
Alex Tofalides (4672)
Alex Tofalides (4683)
Alex Tofalides (4688)
Alex Tofalides (4701)
Alex Choupenitch (4728)
Alex Choupenitch (4732)
Richard Kruse (4795)
Alex Tofalides (4748)
Choupenitch's champ winning hit 4827
Winning selfie (4834)
Alex T, Richard, Ziemek, Alex C 4836
Medalists (4854)
Ziemek with the ZFW 'A Team' (4859)